Genel Amaçlı Elmas Bulamaçları

Genel Amaçlı Elmas Bulamaçları/ Özel Uygulamalar İçin Elmas Bulamaçları

GENEL AMAÇLI ELMAS BULAMAÇLARI

HAPD1gl

Hidroqual Gelişmiş Polikristal (HAPD) Elmas Bulamaç- Mohs ölçeğinde çok yüksek olmayan malzemelerin yüksek hassasiyette leplenmesi ve parlatılması için uygun gelişmiş bir formülasyon matrisinde patlatma-sentezi elmas parçacıklarıyla yapılan hidro bazlı polikristal elmas bulamacı.

HSPD1000

Hidroqual Standart Polikristal (HSPD) Elmas Bulamaç- Mohs ölçeğinde çok yüksek olmayan malzemelerin yüksek hassasiyette leplenmesi ve parlatılması için uygun standart bir formülasyon matrisinde patlama sentezi elmas parçacıkları ile yapılan hidro bazlı polikristalin elmas bulamacı.

HAPH1gl

Hidroqual Gelişmiş Polikristal (HAPH) Elmas Bulamaç- Mohs ölçeğinde çok yüksek olmayan malzemelerin yüksek hassasiyette leplenmesi ve parlatılması için uygun gelişmiş bir formülasyon matrisinde yüksek basınçlı yüksek sıcaklıkta elmas parçacıkları ile yapılan hidro bazlı polikristal elmas bulamacı.

HSPH1000

Hidroqual Standart Polikristal (HSPH) Elmas Bulamaç - Mohs ölçeğinde çok yüksek olmayan malzemelerin yüksek hassasiyette leplenmesi ve parlatılması için uygun standart bir formülasyon matrisinde yüksek basınçlı yüksek sıcaklıkta elmas parçacıkları ile yapılan hidro bazlı polikristal elmas bulamacı.

HAM

Hydroqual Gelişmiş Monokristal (HAM) Elmas Bulamaç- Mohs ölçeğinde yüksek materyallerin yüksek hassasiyetle leplenmesi ve parlatılması için uygun gelişmiş bir formülasyon matrisinde yüksek basınçlı yüksek sıcaklıkta elmas parçacıkları ile yapılan hidro bazlı monokristal elmas bulamacı.

HSM

Hydroqual Standart Monokristal (HSM) Elmas Bulamaç- Mohs ölçeğinde yüksek materyallerin yüksek hassasiyetle leplenmesi ve parlatılması için uygun standart bir formülasyon matrisinde yüksek basınçlı yüksek sıcaklıkta elmas parçacıkları ile yapılan hidro bazlı monokristal elmas bulamacı.