AR-GE VE ÇÖZÜMLER

Tüm sorularınıza teknik çözümler bularak hareket ediyoruz

Bu vaka çalışmasının temel amacı, Silisyum Karbürün (SiC) hassas cilalanması için 2 Qual Diamond elmas bulamacı kullanarak uygun maliyetli ve verimli bir yolu test etmektir.Qual Diamond elmas bulamaçları, cilalama için gereken süreyi kısaltabilir ve 3 aşamalı bir prosedürü 2 aşamalı bir hassas cilalama prosedürüne indirebilir.

Bu karşılaştırma çalışmasının temel amacı, Qual Diamond elmas bulamacının performansını bir rakibin benzer türdeki bulamacıyla karşılaştırmaktır.Parçacık boyutunun, cilalama süresinin, kullanılan bulamaç miktarının ve cilalama pedi malzemesinin yakından eşleştiği veya aynı olduğu bu yan yana karşılaştırma çalışmasının sonuçları, Qual Diamond elmas bulamacının rakiplere göre üstün performansını göstermektedir.

Bu vaka çalışmasının ana amacı, gelişmiş seramik malzemelerin hassas cilalanması için uygun maliyetli ve verimli Qual Diamond elmas bulamacı test etmektir.Seçilen malzeme gözenekli alümina substrattır ve Qual Diamond polikristal elmas bulamacı kullanılarak parlatılmıştır.Qual Diamond elmas bulamacı, cilalama için gereken süreyi kısaltabildi ve çok aşamalı bir prosedürü 1 aşamalı bir hassas cilalama prosedürüne indirdi.